GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ DĂRMĂNEȘTI - IL. CARAGIALE - VLĂDENI

BINE ATI VENIT

Obiectivul general al Axei IV – LEADER il constituie demararea si functionarea initiativelor de interes local, utilizand abordarea ”de jos in sus” prin implicarea actorilor locali in dezvoltarea propriilor teritorii. Abordarea LEADER ”de jos in sus”, reprezinata o modalitate ce permite actorilor locali sa identifice nevoile zonei din care provin si sa contribuie la dezvoltarea teritoriala din punct de vedere economic, demografic, educational, cultural, etc. - prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborata si implementata local.

Obiectivele Axei LEADER vor fi implementate ”pas cu pas”, orientandu-se la inceput pe activitati de instruire a actorilor locali si de sprijinire a teritoriilor in vederea realizarii strategiilor de dezvoltare.

Grupurile de Actiune Locala sunt entitati ce reprezinta parteneriete public – private, constituite din reprezentanti ai sectorului public, privat si civil, desemnati dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui sa indeplineasca o serie de cerinte privind componenta, teritoriul acoperit si care vor implementa o strategie integrata pentru dezvoltarea teritoriului.

Activitatile care vor fi intreprinse in cadrul Axei IV sunt sintetizate in cadrul a 3 masuri, respectiv:

- masura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala;

- masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare;

- masura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala.

Prin finantarea actiunilor in cadrul celor trei masuri, vor fi atinse urmatoarele obiective specifice:

1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier , imbunatatire mediului si spatiului rural, cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice din spatiul rural prin implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala (prin masura 41);

2. Imbunatatirea strategiilor locale prin incurajarea actorilor de la nivel local de a intreprinde proiecte de extindere a experientelor, de stimulare si sprijinire a inovatiei, de dobandire a competentelor si imbunatatirea lor atat interteritorial cat si transnational (prin masura 421);

3. Stimularea formarii de parteneriate, pregatirea si asigurarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala (prin masura 431).

Interviu GAL Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni .

Interviu GAL Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni .

Interviu GAL Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni .

Interviu GAL Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni .

Interviu GAL Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni .

Spot publicitarGAL Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni .

Spot publicitarGAL Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni .

Spot publicitarGAL Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni .

Spot publicitarGAL Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni .

Spot publicitar GAL Darmanesti - I.l. Caragiale - Vladeni .

Contact

Top